Bobana Đorđević Quartet


Renomirana džez pevačica Bobana Đorđević predstvaiće program pod naslovom „Today I Sing the Blues“ koji se oslanja na bogatu tradiciju bluza i džeza. Virtuoznost instrumentalista u bendu i ekspresivnost izraza Bobane Đorđević donose kreativne i nadahnute improvizacije i uzbudljiva moderna rešenja u vlastitim aranžmanima.

Lineup:

  • Bobana Đorđević (v);
  • Bojan Cvetković (p);
  • Milan Pavković (b);
  • Aleksandar Cvetković (d)